‘PackagingLab is een eigentijdse onderneming, geleid met plezier in het werk.’

Belangrijk voor ons: dat ondernemen willen we graag een beetje goed doen. Met
aandacht voor anderen, met respect voor het milieu. Op kantoor, in de productie
en aan de ontwerptafel: zoveel mogelijk duurzame producten en diensten.

Experience
Onze kijk op Maatschappelijk Betrokken Ondernemen: het werkervaringsproject
Experience. Bij onze zusterbedrijven Plasticflessen.nl & hd packackaging kiezen
we bewust voor werkervaringsplaatsen, voor mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. Onder de vleugels van een gestroomlijnde, goed ingespeelde vaste harde
kern, vormen deze ‘meewerkers’ een belangrijk onderdeel in ons bedrijfsproces.

Het blijkt verfrissend te werken: veel aandacht voor kwaliteit en veel warme saam-
horigheid, op een locatie zo clean en opgeruimd als een vliegtuigassemblagehal.
De ‘voorhoede’ bestaat uit de veelbelovende freelancegetalenteerde ontwerpers van
PackagingLab, die alle ruimte krijgen.

‘Maar we doen nog meer aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.’

Groene stroom, fair trade koffie, gerecyclede briefpapier, en deels gerecyclede
kantoormeubelen.
Het bedrijfswagenpark: grotendeels groene, zuinige A-label modellen.
Geen eigen servers, maar op afstand gehost ‘cloud’ computernetwerk.
Onze eigen producten: actief met testen van innovatieve, duurzame grondstoffen
als bio-plastics en gerecyclede kunststoffen, met als doel ze zoveel mogelijk in
te zetten.
Steun voor het project Plastic Hero – het platform met de oranje superheld dat
inzamelen en hergebruiken van kunststoffen wil bevorderen en faciliteren.
Sponsoring van goede doelen. Bijvoorbeeld WWF en WSPA, maar ook diverse kleinere
projecten die op ons pad kwamen en die we sympathiek vonden.