‘Bij een onderscheidend ontwerpvoorstel komt heel wat kijken.’

We werken van begin af aan intuïtief & analytisch. Is het mooi? Welke dop is
handiger voor stramme seniorenvingers en waar valt je oog op? Voldoet alles
nog steeds aan het pakket van eisen en wensen?

Pen & papier of geavanceerde computermodellen, voor de basis maakt het in
principe niet uit. Dan komt de ontwerpdetaillering in beeld. Daarvoor maken
we gebruik van de nieuwste modelleerprogrammatuur en speciale render-
programma’s om het ontwerpvoorstel verder uit te werken tot een 3D ontwerp.

Overtuigende presentatie
We gebruiken speciale illustreerprogramma’s om fotorealistische illustraties
te maken van het ontwerp, alsof het al in het schap staat, de plek waar de
consument uiteindelijk ook kiest: niet in de laatste plaats dankzij een aan-
trekkelijke, handzame verpakking! Dankzij een tastbaar model, geprint met
een 3D-printer, kunnen alle betrokkenen de testverpakking even fysiek in de
hand houden.

Voorsprong
Hierna volgen de praktijktests in onze testfaciliteiten. Zij geven ons echt een
voorsprong ten opzichte van ontwerpbureaus zonder fabrieksachtergrond,
waardoor wij in staat zijn om een kort ontwikkeltraject te garanderen.

Voor wie dat wil – bijvoorbeeld verpakkingen voor consumententesten – leveren
we zelfs flessen compleet met een etiket er op afgebeeld. Eindgebruikers zijn
kritisch en gelijk hebben ze: zij bepalen uiteindelijk of het product in de
verpakking succesvol wordt.