Hoe werkt dat bij ons, van cool en levensvatbaar idee tot eindproduct,
klaar om op te vallen in het winkelschap?

‘Kijk even mee in onze ontwerpkeuken en achter de schermen van onze fabriek.’

Het proces: meestal een kaarsrechte weg van A naar B, soms een ‘toeristische
route’ vol nieuwe inzichten.

Het borrelt voortdurend in ons Lab
Ideeën voor vernieuwende kunststof verpakkingen bedenken en het zoeken naar de
juiste uitstraling en functionaliteit is ons vak, onze passie. De juiste ontwerp-
richting bepalen we graag samen met u. Een nauwe samenwerking, zonder blad voor
de mond en met een open mind, daar hechten we veel waarde aan.

Wat wordt de uitstraling van de te ontwikkelen verpakking? Het kan soms in
één gesprek al glashelder zijn. Kernwaarden van producent, product, markt
en consument vormen samen een pakket van eisen en wensen. De optimale
ontwikkelrichting is nu duidelijk; het creëren van ideeën kan van start gaan.